Transtenscupen spelas i enighet med de spelregler som Örebro Läns Fotbollförbund fastställt för respektive spelform. Observera att annan speltid än vad som anges i nedan regeldokument gäller för Transtenscupen.

Det är varje lags ansvar att kunna spelreglerna för den spelform som spelas. Är laget osäkra på vilka regler som gäller kan domaransvarig svara på dessa frågor.

Speltid

3 mot 3: 4x3 min

5 mot 5: 2x10 min

7 mot 7: 2x15 min

9 mot 9: 2x15 min

I slutspel gäller samma speltid.

Dispenser

Generell dispens om max två (2) ettårs-överåriga per lag och match. Fritt antal ett-årsöveråriga får deltaga i cupen, men endast 2 per match (med andra ord får man EJ använda 3 eller fler under samma match och hänvisa till att de "bytte med varandra").

Dispensansökningar i övrigt ställs till tävlingsledningen.

Fastställande av placering i grupp

I klasserna som spelas 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 räknas ej tabell.

I klasserna som spelas 9 mot 9 (P13, P14, F12-13 och F14) avgörs placering i gruppen enligt följande:

1. Antal poäng

2. Målskillnad

3. Antal gjorda mål

4. Inbördes möten

5. Straffsparktävling (5 omgångar)

Fastställande av segrare vid lika resultat i slutspelet

I slutspelsmatcher fram t.o.m. semifinal gäller 5 straffsparksomgångar. Om resultatet fortfarande skulle vara lika efter de fem straffomgångarna genomförs en straffomgång i taget tills en segrare kan utses. Vid lika resultat i finalmatcherna (A- och B-slutspel) gäller förlängning 2x5 minuter. Vid lika resultat efter förlängning gäller 5 straffsparksomgångar. Om resultatet fortfarande skulle vara lika efter de fem straffomgångarna genomförs en straffomgång i taget tills en segrare kan utses.

Force majeur

Om för arrangören oförutsedd eller annan omständighet över vilken arrangören ej råder inträffar, såsom exempelvis oväder eller olycka, och arrangemanget p g a detta måste ställas in alternativt avbrytas, kommer inte erlagda anmälnings- eller deltagaravgifter att återbetalas.