Lagavgifter:

P7, F7

900 kr

P8, P9, F8-9

1 400 kr

P10, P11, P12, F10-11

1 800 kr

P13, P14, F12-13, F14

2 200 kr

Bankgiro: 129-8686

Sista anmälningsdag är söndagen den 21 juli. Anmälan är giltig när anmälningsavgiften är betald. Betalning ska ske inom två veckor efter gjord anmälan. Se anmälda lag på vår hemsida och anmäl er i god tid då vi av erfarenhet vet att ett flertal spelklasser kan vara fyllda redan långt innan sista anmälningsdatum.

Rabatt

Vi erbjuder en rabatt på 15% av laganmälningsavgiften för de 5 första lagen att anmäla sig i varje klass. Rabatten kan nyttjas av varje förening för maximalt ett lag per spelklass.

Urdragning av lag

Vid urdragning av lag åligger det laget/föreningen att själva göra urdragningen genom sin inloggning på cupens hemsida. Detta gäller oavsett om laget betalt lagavgiften eller ej.

Urdragningsavgift gäller 1/5-30/6 och är halva laganmälningsavgiften. Lag som betalat in anmälningsavgiften återbetalas halva anmälningsavgiften. Lag som inte betalat in åläggs då att snarast betala in halva anmälningsavgiften. Fr.o.m. 1/7 görs inga återbetalningar utan laget åläggs att betala hela laganmälningsavgiften.