Covid-19 info

Info med anledning av Covid-19

På grund av den rådande situationen med Covid-19 vill vi på Transtenscupen ge en säkerhet till de lag som väljer att anmäla sig redan nu. Vi har därför beslutat följande:

Om Transtenscupen inte skulle gå av stapeln till följd av Covid-19 kommer alla anmälningsavgifter att återbetalas.

I dagsläget fortgår arbetet för att genomföra cupen i slutet av sommaren. Vi bevakar Folkhälsomyndighetens och Regeringens råd samt förordningar och kommer att fatta beslut löpande utifrån dessa. Vi kommer skicka ut info via mail till anmälda lag men all info kommer även att finnas att tillgå på hemsidan.

2020-03-18

För mer information angående Covid-19 se folkhälsomyndighetens hemsida.