Anmälningsavgifter

Lagavgifter:
P7, F71:a lag 500 kr, 2:a lag 300 kr
P8, P9, F8-91:a lag 1 200 kr, 2:a lag 800 kr
P10, P11, P12, F10-111 600 kr
P13, P14, F12-13, F142 000 kr

Bankgiro: 129-8686

Sista anmälningsdag är fredag den 12 juli. Anmälan är giltig när anmälningsavgiften är betald. Betalning ska ske inom två veckor efter gjord anmälan. Se anmälda lag på vår hemsida och anmäl er i god tid då vi av erfarenhet vet att ett flertal spelklasser kan vara fyllda redan långt innan sista anmälningsdatum.

Rabatt

Vi erbjuder en rabatt på 15% av laganmälningsavgiften för de 5 första lagen att anmäla sig i varje klass. Rabatten kan nyttjas av varje förening för ett lag per spelklass.

Urdragning av lag

Vid urdragning av lag åligger det laget/föreningen att själva göra urdragningen genom sin inloggning på cupens hemsida. Detta gäller oavsett om laget betalt lagavgiften eller ej.

Urdragningsavgift gäller 1/5-30/6 och är halva laganmälningsavgiften. Lag som betalat in anmälningsavgiften återbetalas halva anmälningsavgiften. Lag som inte betalat in åläggs då att snarast betala in halva anmälningsavgiften. Fr.o.m. 1/7 görs inga återbetalningar utan laget åläggs att betala hela laganmälningsavgiften.