Anmälningsavgifter

Lagavgifter:
P7, F71:a lag 700 kr, 2:a lag 500 kr
P8, P9, F8-91:a lag 1 200 kr, 2:a lag 800 kr
P10, P11, F10-111 600 kr
P12-13, F12-132 000 kr

Bankgiro: 129-8686

Sista anmälningsdag är måndag 2/7. Anmälan är giltig när anmälningsavgiften är betald. Betalning ska ske inom två veckor efter gjord anmälan. Se anmälda lag på vår hemsida och anmäl er i god tid då vi av erfarenhet vet att ett flertal spelklasser kan vara fyllda redan långt innan sista anmälningsdatum.

Rabatt

Vi erbjuder en rabatt på 15% av laganmälningsavgiften för de 5 första lagen att anmäla sig i varje klass. Rabatten kan nyttjas av varje förening för ett lag per spelklass.

Urdragning av lag

Urdragningsavgift gäller 1/5-30/6 och är halva laganmälningsavgiften. Lag som betalat in anmälningsavgiften återbetalas halva anmälningsavgiften. Lag som inte betalat in åläggs då att snarast betala in halva anmälningsavgiften. Fr.o.m. 1/7 görs inga återbetalningar utan laget åläggs att betala hela laganmälningsavgiften.

Kommentarer